4.3.12

Gdyński modernizm: Elewator Zbożowy

Z Ostrogi Pilotów w gdyńskim porcie możemy dojrzeć Elewator Zbożowy, jeden z najważniejszych zabytków modernizmu w mieście. Ten przepiękny obiekt powstał w północnej części Nabrzeża Indyjskiego w latach 1935-1937 i bez wątpienia jest jednym z najwspanialszych w Polsce reprezentantów funkcjonalizmu ekspresyjnego. Jego centralną część stanowi wysoka na 41 metrów wieża, w której znajduje się klatka schodowa oraz maszyny do obróbki ziarna. W ponad 30-metrowych skrzydłach bocznych umieszczone zostały magazyny na zboże. Obłożony jasnymi płytkami ceramicznych budynek zachwyca niezwykle ekspresyjnie ukształtowaną fasadą. Efekt ten osiągnięto między innymi dzięki umieszczeniu w centralnej wieży wąskich okien biegnących przez całą jej wysokość oraz pionowych występów w postaci lizen i poprzez cofnięcie ostatnich kondygnacji obu skrzydeł. Z powodu złego stanu zachowania elewacji budynku w 2004 r. rozpoczęły się prace remontowe. Trwały one do następnego roku i mimo licznych problemów udało się ostatecznie zachować pierwotną kolorystykę elewacji. Co ciekawe, ze względów ekonomicznych nie zdecydowano się na przerwanie pracy Elewatora w trakcie remontu. Podobnie jak Dworzec Morski inny modernistyczny zabytek, również i Elewator Zbożowy znajduje się od 1990 r. w wojewódzkim rejestrze zabytków. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz